Retusz zdjęć produktowych dla Proheat

Edycja portretu

Retusz produktu

Jakub

Grafika reklamowa

Retusz zdjęcia wraz poprawą jakości i zmianą tła

Grafika reklamowa do celów aukcji

Renowacja fotografii bardzo niskiej jakości